WYNAGRODZENIE

 
image

Wynagrodzenie za świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną ustalane jest w zależności od zakresu i rodzaju pomocy. Świadczone przez Kancelarię usługi objęte są stawką podatku VAT w wysokości 23%. Kancelaria stosuje następujące zasady wynagrodzenia:1. W przypadku pojedynczej, nieskomplikowanej porady prawnej - wynagrodzenie kształtuje się od 50 zł. do 150 zł. netto.

2. W przypadku porad wymagających większego nakładu pracy - wynagrodzenie jest ustalane wspólnie z Klientem z góry za konkretną czynność/sprawę. Wysokość ustalonego wynagrodzenia Kancelarii zależy od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy.

3. Miesięczny ryczałt dla stałych Klientów.
Wysokość tego wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o potrzeby deklarowane przez Klienta co do przedmiotowego zakresu obsługi oraz przy uwzględnieniu orientacyjnego czasu zaangażowania Kancelarii.

4. Wynagrodzenie kwotowe w zleconych sprawach sądowych.
Jego wysokość ustalana jest z góry jako konkretna kwota. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy. W ustalaniu stawek wynagrodzenia ryczałtowego pomocny jest tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.)
Przykładowo w przypadku nieskomplikowanej sprawy o zapłatę wynagrodzenie jest zależne od wartości sprawy.

Stawki minimalne wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

1. do 500 zł: 120 zł;
2. powyżej 500 zł do 1.500 zł: 360 zł;
3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł: 1200 zł;
4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł: 2.400 zł;
5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł: 4.800 zł;
6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł: 7.200 zł;
7. powyżej 200.000 zł: 14.400 zł.

5. Wynagrodzenie jako premia za sukces.
Określona z góry kwota wynagrodzenia jaką otrzymuje Kancelaria w przypadku pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy. Najczęściej występuje jako dodatek do jednej z dwóch powyższych stawek, które mają wtedy niższy wymiar podstawowy.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem Rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie pod adresem: dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1800/1