Specjalizacja

 
image Kancelaria wykorzystując zdobyte doświadczenie oferuje szeroki zakres specjalizacji w takich dziedzinach, jak:

I. PRAWO CYWILNE

II. PRAWO CZEKOWE I WEKSLOWE

III. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

IV. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

V. PRAWO GOSPODARCZE

VI. PRAWO PRZEWOZOWE (KONWENCJA CMR)

VII. PRAWO RODZINNE

VIII. PRAWO KARNE